De vrijheid van onze burgerstaat
Categorie Webshop Athenaeumbibliotheek
Prijzen
  • Prijs | ophalen € 8,25
  • Prijs | verzenden € 10,25
Terug

De vrijheid van onze burgerstaat

Wie zich verdiept in de lotgevallen van de stad Deventer in de Patriottentijd (ca. 1780-1787) wodrt geconfronteerd met een complex netwerk van intellectuele relaties, waarin voortduren ideeën werden uitgewisseld. Inspiratiebronnen waren met name de Verlichting, het natuurrecht, de leer van de volkssoevereiniteit en die van het maatschappelijk verdrag. Over dat academische netwerk gaat deze uitgave, die beoogt inzicht te geven in de grote (inter)nationale figuren wier opvattingen in de Nederlanden gehoor vonden en over de plaatselijke en regionale denkers die achter de IJssel deze grote geesten reflecteerden en een eigen kleur en invulling aan de denkbeelden van laatsgenoemden gaven.


Auteur: Dr. C.M. Hogenstijn


Prijs | ophalen

Ophalen bij Bibliotheek Centrum

€ 8,25
Prijs | verzenden

Prijs inclusief verzenden

€ 10,25